Kapcsolat

Esztrád Színház

 

Cím | 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 1.

Fax | +36 1 700 2308

Email | esztradszinhaz@gmail.com

Nyitva tartás | Hétfő-Péntek 10.00-16.00

 

Igazgató: Bezzegh Zoltán

Bírósági nyilvántartási száma: TE2498

NKA nyilvántartási száma: ESZ/365

Adószám: 18681127-2-13

Számla.sz.: OTP Bank 11710088-20002688

 

Irodavezető: Bezzegh Mónika

E-mail: esztrad.iroda@gmail.com

 

PR és marketing: Jánosi Katalin

 

Rendező: Koltay Gábor

 

 

Színházi társulat

(színpadi előadások, gyermekműsorok, Kötelező Olvasmányok Színháza, Oviszínház)

Szervező: Arany Réka

Telefon:+36 70 429 81 63

E-mail: esztrad@gmail.com és oviszinhaz@gmail.com

 

Művészeti vezető: Major Róbert

Telefon: + 36 70 550 3838

E-mail: esztrad@gmail.com

 

 

jegyiroda

Jegyértékesítés | +36 20 614 7221

Jegyiroda nyitva tartás | Hétfő-Péntek 10.00-16.00

 

 

Az Esztrád Színház Közművelődési és Közhasznú Kulturális Egyesület „csődeljárás alatt” (nyilvántartási szám: 13-02-0002498, bejegyzés alatt álló új székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. V. emelet 16., adószám: 18681127-2-13, a továbbiakban: Egyesület) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatja a hitelezőit:

A Budapest Környéki Törvényszék az Egyesület kérelmére a 6.Cspk.5/2019/8. számú végzésével elrendelte az Egyesületcsődeljárásának megindításáról szóló közlemény Civil Szervezetek Országos Névjegyzékének internetes felületén történő közzétételét. A végzés értelmében a csődeljárás kezdő napja a végzés Civil Szervezetek Országos Névjegyzékének internetes felületén történt közzétételének időpontja, azaz 2019. november 12. napja.

A végzés közzétételétől az Egyesületet fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában, kivéve a Cstv. 11 § (1) bekezdésben felsorolt követelések tekintetében. A fizetési haladék a közzététel utáni 120. napot követő második munkanapon 0 órakor megszűnik, kivéve, ha a bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett jegyzőkönyvi határozat alapján végzést hoz és intézkedik annak Civil Szervezetek Országos Névjegyzékének internetes felületén történő közzétételéről.

A Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontja értelmében az Egyesülettel szemben a csődeljárás kezdő napját megelőzően keletkezett követeléseket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül, illetve a csődeljárás kezdő napja után keletkező követeléseket 8 munkanapon belül kell az azokat megalapozó okiratok csatolásával bejelenteni postai úton a Budapest Környéki Törvényszék által kirendelt Fregat Consult Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Visegrádi utca 80/B V/4.) vagyonfelügyelő, illetve ezzel egyidejűleg a Egyesület (levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. V. emelet 16.) részére. Az Egyesület felhívja hitelezői figyelmét, hogy amennyiben követelések bejelentésekor a hitelező nem csatolja a követelést megalapozó okiratokat, úgy a követelés vitatott hitelezői igényként kerülhet nyilvántartásba vételre, melyhez szavazati jog nem kapcsolódik. A Cstv. 11. § (1) bekezdése, továbbá 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti függő követeléseket, valamint a törvényben meghatározott kivétellel az adós számviteli törvény szerinti függő kötelezettségeivel összefüggő azon igényeket, amelyekkel összefüggésben jövőbeli eseménytől függ, hogy keletkezik az adós számára fizetési kötelezettség, még nem kell bejelenteni.

A fennálló hitelezői követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a követelések 1%-nak megfelelő összeget, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként – a fenti határidőbenbefizessenek az Egyesület nevének feltüntetésével a vagyonfelügyelő GRÁNIT Banknál vezetett 12100011-17672092 számú bankszámlájára. A határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor.

 

Esztrád Színház Közművelődési és Közhasznú Kulturális Egyesület „csődeljárás alatt”