Bemutatkozás

” A színház mindenek előtt az élet”

Az Esztrád Színház tevékenységét olyan előadó-művészeti közhasznú szervezetként végzi, amely színház-, tánc-, zene- és a cirkuszművészet elemeit felhasználó produkciókat hoz létre saját kiállításban, illetve koprodukciós partnerekkel.Produkciós színházként segít a források megteremtésében, a színházszerű működés és megvalósítás kidolgozásában, az ehhez szükséges profi háttér biztosításában.

Kiemelt feladatként a Színház felvállalta az 1998 óta működő Esztrád Színház társulat hagyományait, és változatlan formában, személyi összetétellel, és folyamatosan megújuló repertoárral folytatja annak tevékenységét művészi-szellemi értelemben, valamint támogatja a társulat kulturális-művészeti küldetésének kiteljesítését.

Az Esztrád Színház célja a magyar színházi élet támogatása, a színházi kultúra fejlesztése és minél szélesebb körű terjesztése. Ennek keretében az Esztrád Színház tevékenységének támogatása és koordinálása, zenei és színházi produkciók, projektek, fesztiválok létrehozatala, forgalmazása, színházi közgyűjtemény alapítása, melyben a színházi kultúrával foglalkozó könyvek, folyóiratok, kéziratok, kép- és hanganyagok nyernek elhelyezést, színházkultúrával foglalkozó idegennyelvű anyagok fordítása, stúdióprodukciók létrehozása, színházi csoportok, előadások, produkciók teljes menedzsmentje, pályázati anyagok elkészítése, pénzügyi lebonyolítás, előadások elkészítésével járó költségek egy részének átvállalása, kész produkciók kiajánlása,

turnészervezés és -bonyolítás; előadó-művészeti szolgáltatás, intézményen kívüli, spontán művészeti akciók létrehozása, támogatása, elkészült produkciók magyarországi és külföldi előadásának, hazai és külföldi fesztiválokon való részvételének előkészítése, hátterének biztosítása.

A Színház feladatának tekinti ily módon, személyes előadó-művészeti teljesítménnyel létrehozott művek nyilvános, illetve meghatározott közönségkör számára történő hozzáférésének minél szélesebb körű biztosítását.

A Színház közhasznú tevékenysége keretében támogatni kívánja a művészi alkotómunka széleskörű megismertetését, elterjedését, a kulturális élet színesebbé tételét, ennek keretében előadások, koncertek létrehozását, megjelenését külföldön és belföldön egyaránt.

A nemzetközi kulturális életben kifejtett tevékenysége során törekszik a pozitív országimázs kialakítására, fejlesztésére, a nemzeti kulturális értékek megismertetésére.

“Az életet ábrázolni… Igen, minden művészet legméltóbb célja. De hátha a színház az egyetlen műfaj ahol tovább mehetünk ennél? – nem bánom, inkább ne legyen művészet. Legyen több, vagy kevesebb – legyen valami, aminek nincs neve az esztétikában. Tudom már – legyen tudomány – de kísérleti tudomány – kísérleti élettan, vagy mit bánom. A kísérleti élet – ez talán a dráma. De én a törvényre vagyok kíváncsi – nem arra mi az ember, hanem arra, hogy mi lehetne… hogy mi felé érdemes törekedni.”